Telefon: 220 440 000

pravidla a podmínky / messenger club

Programu MESSENGER CLUB se mohou zúčastnit osoby starší 18ti let a právnické osoby. Zaměstnanci zákazníků společnosti MESSENGER a.s. se mohou programu zúčastnit pouze se souhlasem svého zaměstnavatele. Z účasti v MESSENGER CLUBu jsou vyloučeni smluvní partneři společnosti MESSENGER a.s. na základě dohody o vzájemné spolupráci. Zaměstnanci společnosti MESSENGER a.s. se programu mohou zúčastnit pouze se souhlasem zaměstnavatele.

Nárok na dárek vzniká registrovanému účastníku při dosažení stanoveného počtu bodů na osobním kontě účastníka, pokud účastník nesprávně zadá svůj osobní kód nebo ho vůbec nezadá, body za zásilku propadají. Dárek účastník obdrží do 4 týdnů od provedení objednávky dárku v závislosti na možnostech dodavatele dárku. Během trvání programu může dojít ke změně typu nabízeného dárku za jiný či obdobný ve stejné nebo vyšší hodnotě. Pokud účastník MESSENGER CLUBU po dobu jednoho roku nepoužije svůj osobní kód, ztrácí nárok na veškeré dosud získané body a jeho účet v MESSENGER CLUBU tím zaniká.


Účastník programu svojí registrací a následnou účastí na programu dle stanovených podmínek souhlasí s těmito podmínkami programu a poskytuje společnosti MESSENGER a.s. souhlas k bezúplatnému zpracování osobních údajů ve smyslu ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v rozsahu veškerých účastníkem poskytnutých osobních údajů, pro užití k následujícím marketingovým účelům (nabídky obchodu a služeb) společnosti MESSENGER a.s. Pokud se na poskytnuté údaje účastníka programu vztahuje právní režim obchodního tajemství podle ust. § 17 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku, účastník programu svojí registrací a následnou účastí na programu dle stanovených podmínek uděluje společnosti MESSENGER a.s. svolení k bezúplatnému užití těchto údajů pro následující marketingové účely (nabídky obchodu a služeb) společnosti MESSENGER a.s.