Nové obchodní podmínky

15.05.2023

Od 16.6.2023 budou platné nové obchodní podmínky.

Nové obchodní podmínky jsou oproti původní verzi doplněné o povinnosti zákazníka přikládat daňový doklad k zásilkám obsahujícím líh, pivo, víno, meziprodukty a další vybrané výrobky, které jsou předmětem spotřební daně (čl. 6, odst. 6.1.6.) a povinnosti zákazníka uhradit vzniklou škodu v případě, že výše uvedené zásilky neobsahují daňový doklad (čl. 8., odst. 8.3.).

MESSENGER Team