ZMĚNY DORUČENÍ ZÁSILEK V SOUVISLOSTI SE ŠÍŘENÍM KORONAVIRU

17.03.2020

POZOR - důležité informace o přepravě zásilek s ohledem na současnou situaci v ČR

V souvislosti se šířením koronaviru na území ČR Vás žádáme o informaci, zda přijemce či odesílatel zásilky je osoba v karanténě nebo domácím léčení. V případě, že je v karanténě odesílatel, tak zásilku nepřepravíme. Bude-li v karanténě příjemce, dispečink domluví přesný způsob předání zásilky kurýrem bez podpisu dotyčné osoby do přepravního listu.

Naše kurýry průběžně vybavujeme ochrannými prostředky. Všichni jsou proškoleni a informováni. Snažíme se mimo jiné omezit co nejvíce čas a kontakt s odesílatelem / adresátem zásilky. Prosíme vás rovněž o dodržování hygienických opatření, použití roušky při kontaktu s kurýrem, použití vlastních psacích potřeb a co největší kooperaci.   

Děkujeme za pochopení 

MESSENGER  Team